Zde najdete smluvní podmínky a informace o zásadách duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů společnosti GFI.

Autorská práva

Materiály obsažené na těchto Webových stránkách jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, obchodním oblečením a/nebo jiným duševním vlastnictvím, které vlastní, kontroluje nebo licencuje společnost GFI USA LLC a její přidružené a kontrolované subjekty, a nesmí být použity bez písemného souhlasu, s výjimkou případů uvedených v Podmínkách používání nebo v oznámení o autorských právech či jiných uvedených oznámeních o vlastnictví.

Patenty

Na software, jeho aktualizace, související technologie a služby se může vztahovat jeden nebo více patentů Spojených států amerických (dále jen "USA") i jiných států. Seznam, který spojuje patentované produkty obsažené v softwaru, aktualizacích softwaru, jejich související technologii a službách s jedním nebo více čísly patentů, je k dispozici na adrese http://patent-listing.trilogy.com/ (dále jen "patentové oznámení"). Spojení produktů s čísly patentů v Patentovém oznámení nemusí být výlučným výčtem spojení a se Softwarem mohou být spojeny i jiné, v seznamu neuvedené patenty nebo patenty v řízení. Stejně tak mohou být patenty nebo probíhající patentové řízení spojeny i s neuvedenými produkty.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky použité na těchto stránkách slouží pouze pro informační účely a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Podmínky pro koncové uživatele

Pokud jste si zakoupili software, hardware nebo služby GFI, Kerio, Exinda od nás nebo autorizovaného prodejce, bude váš objednávkový formulář obsahovat zakoupené softwarové tituly, hardware a/nebo služby. Od 23. ledna 2018 platí následující podmínky prodeje licencovaného softwaru, hardwaru a souvisejících služeb GFI, Kerio, Exinda.


Software produkty

GFI


Kerio


Exinda


GFI Unlimited

 

Hardware produkty

Kerio


Exinda

 

Duševní vlastnictví

GFI