Softwarové doplňky

Jak je uvedeno v odstavci 9 smlouvy EULA společnosti Kerio, můžete být požádáni, abyste dodrželi ustanovení všech příslušných licencí třetích stran souvisejících s doplňky k softwaru společnosti Kerio. Níže jsou uvedeny odkazy na licenční ustanovení, která se vztahují na doplňky aktuálně existující v Kerio Software a která jste ze zákona povinni dodržovat:

Sophos Antivirus EULA 
Exchange ActiveSync EULA
Bitdefender EULA

Tato stránka bude aktualizována po začlenění nových doplňků do Kerio Software.