GFI Unlimited Smluvní podmínky

Program GFI Unlimited (dále jen "GFI Unlimited") je jedinečný, hodnotově orientovaný přístup, který vám poskytne software, který potřebujete ke správě vašeho podnikání v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Licence poskytnuté v rámci programu GFI Unlimited se řídí podmínkami uvedenými v příslušné Licenční smlouvě s koncovým uživatelem umístěné na adrese https://www.gfi.com/cs/legal (dále jen "EULA") ve znění podmínek programu GFI Unlimited. Společnost GFI si vyhrazuje právo kdykoli upravit GFI Unlimited.

1. DEFINICE.

 • "Katalog GFI" se nachází na adrese https://www.gfi.com/cs/legal.

  "Kvalifikační jednotky GFI Unlimited" jsou příslušné licenční modely odpovídající jednotlivým produktům GFI Unlimited, jak je uvedeno v příslušné smlouvě EULA.

  "Produkty GFI Unlimited" jsou produkty uvedené v Katalogu GFI.

  2. ZPŮSOBILOST.

  Abyste se mohli účastnit programu GFI Unlimited, musíte mít:

  zakoupit kvalifikované jednotky GFI Unlimited nebo

  být písemně informováni společností GFI, že jste způsobilí k účasti.

  Jakmile se stanete členem GFI Unlimited, musíte obnovit předplatné GFI Unlimited Qualifying Units, abyste mohli nadále využívat výhod GFI Unlimited.

  3. PŘEDPLATNÉ GFI UNLIMITED. Jako člen programu GFI Unlimited máte nárok na:

  časově omezenou předplatitelskou licenci k produktu GFI Unlimited;

  na další licence k časovému předplatnému na stejný počet jednotek ke každému Produktu GFI Unlimited;

  na všechny aktualizace produktu GFI Unlimited, které společnost GFI obecně zpřístupní svým platícím zákazníkům; a

  podporu k Produktům GFI Unlimited podle smlouvy EULA.

  Níže uvedené příklady jsou vám poskytnuty pouze pro ilustraci a neodrážejí vaše skutečná práva v rámci GFI Unlimited:

  Pokud si zakoupíte 50 kvalifikačních jednotek GFI Unlimited na dobu tří (3) let; máte nárok na tříleté (3) předplatné 50 licenčních jednotek každého produktu uvedeného v Katalogu GFI; například 50 licenčních jednotek GFI OneGuard™, 50 licenčních jednotek GFI® Archiver atd.

  Pokud zakoupíte 25 kvalifikačních jednotek GFI Unlimited na dobu 1 (jednoho) roku; máte nárok na získání jedno (1) ročního předplatného na 25 licenčních jednotek každého produktu uvedeného v rámci Katalogu GFI; například 25 licenčních jednotek GFI® WebMonitor, 25 licenčních jednotek GFI MailEssentials® a tak dále.

4. DALŠÍ PODMÍNKY. Pro GFI Unlimited platí následující dodatečné podmínky:

V rámci jedné transakce musíte zakoupit minimálně 10 kvalifikovaných jednotek GFI Unlimited;

Jednotky produktů GFI Unlimited mohou být použity na každý produkt GFI Unlimited v katalogu GFI, ale žádný produkt GFI Unlimited v katalogu GFI nesmí překročit množství zakoupených kvalifikovaných jednotek GFI Unlimited. Kromě toho mohou mít některé produkty maximální podporovanou kapacitu jednotek, kterou lze nakonfigurovat a použít pro zachování schopnosti podpory;

GFI Unlimited neposkytuje jako součást předplatného GFI Unlimited následující doplňkové komponenty: hardwarová zařízení, hardwarové vybavení pro faxové připojení, softwarové vybavení pro faxové připojení, předplatné softwarového vybavení pro faxové připojení; a

Kerio® Control lze získat bez dodatečných nákladů při použití metody nasazení virtuálního zařízení; pokud je však požadována metoda nasazení na bázi zařízení, musí být zakoupena samostatně s využitím specifického ceníku hardwarových zařízení GFI Unlimited. Licence Kerio® Control pro kvalifikované jednotky GFI Unlimited bude aplikována na hardwarové zařízení.

5. ROZSAH LICENCE. Licence k produktům GFI Unlimited se bude vždy řídit příslušnou licencí EULA ve znění těchto podmínek a bude omezena pouze na interní použití. Veškerá omezení použití a omezení uvedená v příslušné smlouvě EULA zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

6. TERMÍN. "Doba platnosti" licence pro každý Produkt GFI Unlimited bude doba platnosti, kterou jste si zvolili při nákupu Kvalifikovaných jednotek GFI Unlimited.

Produkty GFI Unlimited budou nabízeny v 12, 24 nebo 36 měsíčních lhůtách, účtovaných ročně předem.

Další kvalifikační jednotky GFI Unlimited lze zakoupit kdykoli v průběhu období; všechny další jednotky budou poměrně a spoluurčeny k datu vypršení stávajícího předplatného produktu (produktů) GFI Unlimited.

Snížení počtu jednotek není možné v polovině období a je možné pouze při obnovení předplatného produktu (produktů) GFI Unlimited.

7. UKONČENÍ. Při ukončení nebo vypršení platnosti programu GFI Unlimited nebo vašeho oprávnění nebo při ukončení konkrétního benefitu poskytovaného z členství v programu GFI Unlimited se na ukončené licence poskytnuté v rámci programu GFI Unlimited vztahují podmínky stanovené v části o ukončení platnosti příslušné smlouvy EULA. Aby se předešlo pochybnostem, musíte okamžitě přestat používat Produkt(y) GFI Unlimited a odstranit nebo vymazat všechny kopie (včetně záložních kopií) Produktu(ů) GFI Unlimited ze svých systémů.

8. POPLATKY. Za předpokladu, že jste zaplatili za Kvalifikované jednotky GFI Unlimited, jsou předplatné za další Produkty GFI Unlimited v průběhu Doby platnosti zrušeny. Pro upřesnění, dodatečné licence a podpora k Produktům GFI Unlimited jsou poskytovány bez dalších poplatků za předpokladu, že jste i nadále členem programu GFI Unlimited.

9. DODÁVKA A INSTALACE NEJSOU ZAHRNUTY V CENĚ. Produkty GFI Unlimited mohou vyžadovat další odborné služby týkající se instalace a nasazení. Veškeré náklady na instalaci a nasazení nesete vy. Pokud se rozhodnete najmout si společnost GFI pro jakoukoli instalaci, nasazení, přizpůsobení nebo jiné odborné služby, bude každé takové zapojení vyžadovat uzavření samostatné smlouvy.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018.