Pokud jde o IT, jedna velikost málokdy vyhovuje všem. Proto GFI Software nabízí širokou škálu řešení, která pokrývají různé případy použití a scénáře. Naše portfolio je navrženo tak, aby poskytovalo flexibilní možnosti, které uspokojí různé potřeby, od okamžitých výzev až po dlouhodobé strategie.

Závazek společnosti GFI ke kvalitě a odbornosti z nás dělá více než jen dodavatele softwaru. Jsme vaším strategickým partnerem při dosahování cílů vaší organizace a nabízíme řešení, která jsou stejně dynamická jako samotné prostředí IT. Prozkoumejte níže uvedené kategorie a najděte řešení, které je pro vás to pravé.

Řešení pro MSP

Odemkněte sílu flexibility s našimi špičkovými produkty, jako jsou GFI KerioControl, KerioConnect a LanGuard. Naše fakturační a licenční modely jsou navrženy tak, aby je bylo možné škálovat s vaším růstem, a poskytují vám tak flexibilitu při přizpůsobování se měnícím se obchodním potřebám.

A powerful firewall and unified threat management solution, GFI KerioControl for MSPs combines an easy-to-use interface with unmatched flexibility. Its dynamic usage-based billing automatically scales with your business, ensuring you only pay for what you use.

Learn more

A robust email and collaboration tool with an added layer of brandability and extensive API options, GFI KerioConnect is ready to meet diverse client needs, serving as a cornerstone for MSP operations.

Learn more

With our new pay-per-scan model, you only pay for the scans you need, mirroring your clients' requirements without overspending. It's a more versatile, adaptable solution as you grow your cybersecurity auditing and compliance service offerings.

Learn more

Průmyslová řešení

Ať už působíte v námořní dopravě, školství, zdravotnictví nebo státní správě, máme pro vás řešení. Naše řešení kybernetické bezpečnosti a komunikace jsou přizpůsobena jedinečným požadavkům různých průmyslových odvětví a zajišťují, abyste měli k dispozici správné nástroje pro své specifické výzvy.

User-friendly solutions to help healthcare organizations maintain compliance with global data protection laws. Our offerings ensure safe transmission, secure storage, and verifiable protection of sensitive information, aiding in seamless compliance management amidst evolving cybersecurity threats.

Learn more

GFI's provides reliable tools to protect data, enable secure communications, and manage tech infrastructure effectively. By addressing these key areas, we help schools, colleges, and universities focus on their primary goal - delivering quality education.

Learn more

Protect your vessel's onboard systems and data through secure internet communications, controlled bandwidth, and the strategically designed ability to limit access to various applications and services, ensuring a fortified layer of digital safety amidst the ever-evolving maritime operational challenges.

Learn more

Řešení pro dodržování předpisů

Buďte s našimi bezpečnostními a síťovými řešeními vždy o krok napřed v dodržování předpisů. Naše produkty jsou navrženy tak, aby vám pomohly splnit klíčové předpisy, jako jsou NIS2 a ISO, a nabízejí spolehlivý rámec pro udržení shody v různých odvětvích.

Navigate the EU's new NIS2 regulation with confidence through our in-depth articles and guides. Learn how our specialized products can be your roadmap to effective compliance in the evolving regulatory landscape.

Learn more

Get to know ISO/IEC 27001 and the broader 27000 family of standards. Find out how specialized solutions offer a solid foundation for meeting rigorous security compliance in an evolving regulatory setting.

Learn more

The new IACS Unified Requirements set a critical benchmark for maritime cybersecurity. GFI solutions provide automated vulnerability management, continuous compliance monitoring, and real-time network insight to help you meet these standards.

Learn more