Osm dobrých důvodů,
proč používat GFI FaxMaker

#

Faxujte e-mailem nebo z webového rozhraní

Fax můžete odeslat pomocí e-mailové aplikace. Vyplňte předmět, přidejte obsah a případné přílohy. Pole "Komu" adresujte jako number@faxmaker.com, (např. faxové číslo příjemce, včetně země a směrového čísla). Poté odešlete.

Můžete také použít webové rozhraní GFI FaxMaker, které poskytuje zabezpečené faxování prostřednictvím protokolu HTTPS. Stačí vyplnit obsah faxu na obrazovce, připojit případné přílohy a odeslat.

#

Automatické přesměrování

Když je fax přijat programem GFI FaxMaker, je automaticky přesměrován na e-mail příjemce na základě jeho přiděleného faxového čísla. Faxy lze také doručit do konkrétních složek nebo na síťové tiskárny na základě faxového čísla nebo ID faxu, směrování linky nebo směrování optických znaků (OCR).

Automatické přesměrování snižuje rizika, jako je ponechání faxů v zásobníku papíru nebo čtení důvěrných informací neoprávněnými osobami. Je také efektivnější než ruční doručování faxů na papíře.

#

Integrace s aplikacemi

GFI FaxMaker obsahuje rozhraní API, které umožňuje integrovat automatické faxování do vašich aplikací. Integrace faxové technologie snižuje čas a náklady na ruční doručování dokumentů a zvyšuje bezpečnost a soukromí informací, které sdílíte se svými zákazníky a partnery.

#

Tisk z faxu

Pomocí ovladače síťového tisku na fax můžete faxovat dokument z aplikace, aniž byste museli tisknout papírovou verzi a vkládat ji do faxu. Ovladač také umožňuje odeslat více dokumentů na jedno faxové číslo a můžete odeslat dokument mnoha příjemcům najednou. Kromě toho je k dispozici ovladač místní tiskárny pro webové rozhraní GFI FaxMaker. Umožňuje faxovat z aplikace a doručovat na faxový server prostřednictvím protokolu HTTPS nebo e-mailu.

#

Archivace, vyhledávání a získávání

Integrace s programem GFI Archiver nebo databází SQL umožňuje zálohovat a udržovat archiv faxů spravovaných programem GFI FaxMaker. Všechny odeslané a přijaté faxy lze převést na text pomocí modulu OCR. Vyhledávání, získávání a přesměrování faxů je tak efektivnější a méně časově náročné. Tyto funkce vám také pomohou splnit požadavky na audit a dodržování předpisů.

#

Hlášení

GFI FaxMaker poskytuje pokročilé funkce hlášení. Vaše organizace může spouštět podrobné a souhrnné reporty a exportovat do souborů PDF, XLS(X), RTF, MHT, HTML, TXT, CSV a PNG. Reporty lze filtrovat podle příchozích a odchozích faxů, oddělení, odesílatele, čísla faxu, stavu doručení a rozsahu dat.

#

Zabezpečení a škálovatelnost

GFI FaxMaker se integruje s vaší zabezpečenou síťovou infrastrukturou a podporuje uživatele na pracovišti i vzdálené pracovníky, kteří vyžadují faxové služby doma nebo na cestách. Navíc poskytuje bezpečnostní funkce, jako je Active Directory pro správu uživatelských oprávnění a přístupu, šifrování dat a Transport Layer Security (TLS).

Architektura je vysoce škálovatelná a podporuje tisíce uživatelů a více faxových serverů. Lze ji nakonfigurovat pro práci s více než 100 linkami na jeden server. Jednotlivé linky lze individuálně nastavit pro dosažení maximální propustnosti. Řešení lze nainstalovat v konfiguraci s vysokou dostupností, pro vyrovnávání zátěže nebo obnovu po havárii.

Vícenásobné možnosti připojení

K dispozici je široká škála možností připojení GFI FaxMaker, které vyhovují vašim infrastrukturním a komunikačním potřebám.

Na místě

GFI FaxMaker se integruje se stávající telefonní infrastrukturou včetně PBX, IP PBX a T.38 SIP a podporuje analogové, digitální nebo faxové připojení přes IP (FoIP). FoIP vám umožňuje faxovat bez dalších hardwarových požadavků a můžete přenášet přes IP síť nebo Internet.

Virtuální FoIP

Ušetřete fyzický prostor a získejte více ze svého stávajícího hardwaru použitím GFI FaxMaker s virtuální bránou FoIP. Virtualizace eliminuje potřebu faxových desek nebo modemů. Snižuje náklady, zlepšuje kontinuitu provozu, umožňuje konsolidovat hardware a snižuje spotřebu energie.

Hybridní

Hybridní řešení umožňuje odesílat a přijímat faxy pomocí cloudových faxových služeb GFI. Nejsou potřeba žádné telefonní linky, modemy ani faxovou desku.

  • GFI Online Fax Services je zabezpečená, geograficky distribuovaná síť, která je poskytována prostřednictvím protokolu HTTPS. GFI FaxMaker odesílá a přijímá faxy do a ze služby. Odtud je fax odeslán nebo přijat prostřednictvím tradičních TDM sítí. Platíte pouze za faxy přenášené prostřednictvím služby.
  • etherFAX služba je platforma infrastruktury jako služby (IaaS), která je poskytována prostřednictvím protokolu HTTPS a která zajišťuje šifrování "defense-in-depth" pro další zabezpečení. Faxy jsou přenášeny prostřednictvím tradičních telefonních linek, což také snižuje problémy s kvalitou služby (QoS). Pokud je vyžadována integrita dat specifická pro danou zemi, můžete si vybrat kanadská nebo americká datová centra. (K dispozici pouze v Kanadě a USA.)