Fax to and from the cloud

Faxové služby GFI Online využívají geograficky distribuovanou síť, která zajišťuje trvale vysokou dostupnost vaší faxové komunikace.  GFI Online Fax Services umožňuje využívat serverové řešení GFI FaxMaker pro odesílání a příjem faxů přes internet. Odpadá tak potřeba telefonních linek, drahých faxových desek, modemů nebo dokonce softwaru pro faxování přes IP.

Díky použití služby GFI Online Fax Services s GFI FaxMakerem můžete eliminovat měsíční výdaje za telefonní linky a platit pouze za faxové stránky odeslané a přijaté prostřednictvím této služby.

Jak funguje služba GFI Online Fax

Odchozí

Fax je odeslán do aplikace GFI FaxMaker, kde je obrázek převeden a následně přenesen prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS do služby GFI Online Fax. Po dokončení faxu je potvrzení odesláno zpět na server GFI FaxMaker, který následně doručí uživateli stavovou zprávu.

Příchozí

Můžete využít vyhrazené faxové číslo (čísla), které vám vydala služba GFI online fax a/nebo přenést své stávající číslo.  Fax je přijat službou GFI Online Fax, identifikován jako váš fax na základě volaného čísla a přenesen prostřednictvím HTTPS na váš faxový server GFI FaxMaker. Po přijetí GFI FaxMaker vykreslí obraz ve vámi zvoleném formátu a fax je směrován do schránky určeného příjemce.

Pro další informace a ceny vás kontaktujte GFI partner, emailem na sales@gfi.com nebo se obraťte na místní tým GFI prodej.