Protokol Microsoft Exchange ActiveSync

Podmínky smlouvy EULA společnosti Kerio, která se nachází na adrese Licenční smlouva Kerio (a jakékoli nástupce nebo související umístění určená společností Kerio), řídí vaše používání Kerio Software a doplňku Microsoft Exchange ActiveSync Protocol Add-on. Kromě smlouvy EULA společnosti Kerio se na protokol Exchange ActiveSync společnosti Microsoft vztahují následující podmínky:

  • Poskytnutí této služby vám neuděluje a nezískáváte žádná práva v rámci jakéhokoli duševního vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích přidružených společností s ohledem na jakékoli zařízení nebo software, který používáte pro přístup k této službě.

  • Nejsou vám poskytovány žádné distribuční licence ani jiná práva.