GFI Archiver je oceňovaná archivační platforma, která dokáže archivovat všechny vaše e-maily, kalendář a soubory na bezpečném a proti manipulaci odolném místě pro budoucí přístup. Poskytuje vašim uživatelům prakticky neomezené místo pro ukládání souborů a e-mailů, které je třeba uchovávat delší dobu a také efektivně načítat zpět.

K archivovaným položkám lze přistupovat pomocí webového rozhraní GFI Archiver ze všech hlavních webových prohlížečů. Ke všem archivovaným e-mailům nebo položkám kalendáře můžete přistupovat také z aplikace Microsoft Outlook nebo z jakéhokoli mobilního zařízení včetně tabletů a mobilních telefonů. Vyhledávání archivovaných položek je velmi jednoduché a přímočaré. Uživatelé mohou pomocí jednoduché funkce vyhledávání vyhledávat e-maily, soubory nebo položky kalendáře zadáním libovolného textu, klíčového slova nebo fráze do vyhledávacích polí. GFI Archiver uchovává fulltextový index, takže lze vyhledávat i slova nalezená v příloze nebo souboru. Pokročilí uživatelé mohou využít také výkonné funkce pokročilého vyhledávání a vyhledat libovolnou položku na základě řady kritérií.

GFI Archiver používá různé techniky pro shromažďování položek k archivaci. E-maily jsou shromažďovány ze schránky deníku, zatímco položky kalendáře jsou automaticky načítány z aplikace Microsoft Outlook pomocí funkce GFI Archiver Archive Assistance. Soubory jsou automaticky shromažďovány přímo z pevných disků počítače pomocí nástroje File Archive Assistant. Jakmile je položka shromážděna ze zdroje, projde řadou kroků předzpracování včetně komprese a šifrování a poté je archivována do přiděleného archivního úložiště.

Archivní úložiště používají jako back-endovou databázi Microsoft SQL Server. Alternativně lze položky archivovat pomocí kombinace serveru SQL Server a také jako šifrované soubory na disku pro vyšší výkon. GFI Archiver automaticky spravuje alokace úložišť a také databáze SQL Serveru. Jakmile databáze dosáhne svých limitů, automaticky vytvoří novou a zahájí archivaci v nové databázi.

GFI Archiver posiluje schopnost plnit standardy shody s předpisy tím, že veškerou korespondenci a soubory archivuje v bezpečném úložišti odolném proti manipulaci po předem stanovenou dobu. Umožňuje také vyhovět požadavkům e-discovery na rychlé a snadné vyhledání a export konkrétních položek patřících uživateli nebo skupině uživatelů z archivních úložišť. Všechna data lze exportovat a ušetřit tak organizaci před případným soudním řízením.

Vyzkoušejte 30-denní zkušební verzi ZDARMA ještě dnes!