GFI MailEssentials disponuje výkonným filtrem obsahu, který dokáže blokovat e-maily podle klíčových slov nalezených v těle nebo předmětu e-mailu. Toto video vysvětluje, jak můžete vytvořit pravidla pro filtrování podle klíčových slov.

Pro konfiguraci pravidel filtrování podle klíčových slov přejděte do konfigurace GFI MailEssentials, Filtrování obsahu a Filtrování podle klíčových slov. Zde se zobrazí seznam pravidel filtrování klíčových slov, která lze povolit nebo zakázat.

Pro vytvoření nového pravidla klikněte na Přidat pravidlo:

  • Nejprve zadejte název, který pravidlo jednoznačně odliší.
  • Za druhé zadejte klíčová slova, která pravidlo spustí, pokud se objeví v těle nebo předmětu e-mailu.
  • Vyberte, jaké akce chcete pro toto pravidlo provést. Můžete definovat, co se s e-mailem stane. Buď bude okamžitě odstraněn, nebo odeslán do karantény. Také můžete rozhodnout, kdo bude informován, když bude e-mail zablokován nebo umístěn do karantény.
  • Můžete také zvolit, kterých uživatelů nebo skupin se toto pravidlo týká pomocí seznamu zahrnutí nebo vyloučení.
  • Pravidlo uložíte kliknutím na tlačítko Použít.

 Po přidání vyberte pravidlo a klikněte na tlačítko Povolit vybrané. Ve výchozím nastavení je k dispozici řada pravidel pro filtrování příloh, která blokují rasistický obsah, vulgární výrazy a sexuální obsah. Stačí povolit filtry, které chcete používat, a vše je připraveno k použití.