9 dobrých důvodů, proč monitorovat síť pomocí GFI ClearView​​​​TM

Jednotný přehledový panel

Všechny informace, které potřebujete k monitorování sítě, jsou k dispozici na jednom místě. V nástroji ClearView Dashboard je dostupné monitorování výkonu aplikací, statistiky podle uživatelů, využití sítě jednotlivými aplikacemi, monitorování provozu v reálném čase, přehledy a výstrahy.

Nasazení do virtuálního počítače

Nasazení do virtuálního počítače šetří vaší organizaci peníze a čas. Není potřeba žádný nový hardware, takže nastavení je rychlé a celkové náklady na vlastnictví (TCO) se výrazně snižují.

Přehledy výkonu

Podrobné přehledy vám poskytnou cenné informace o vaší síti a aplikacích. V knihovně přehledů ClearView. jsou k dispozici katalogy přehledů pro plánování WAN, výkon aplikací, správu sítě a kritické projekty IT.

Konfigurovatelné výstrahy

Výstrahy lze přizpůsobit jak z hlediska zdroje, tak z hlediska obsahu. Vy určujete, které události spustí výstrahy, rozhodujete o tom, kdo bude výstrahy dostávat, a jaké informace budou distribuovány.  Koncoví uživatelé mohou dostávat oznámení prostřednictvím více kanálů. 

Export protokolů

ClearView se integruje se systémem SIEM a exportuje protokoly, čímž rozšiřuje zdroje dat a zlepšuje celkové zabezpečení.  Komplexní protokoly vám poskytnou přehled o celkovém zabezpečení sítě, zabrání bezpečnostním incidentům a sníží prostoje.

Průběžný audit sítě

Efektivní testování a monitorování kontrol nástrojem ClearVIew vám umožní nepřetržitě kontrolovat vaše podnikové procesy a aplikace a zajistit dodržování zásad a postupů a zamýšlené úrovně výkonnosti a efektivity.

Shromažďování a uchovávání dat

Data přehledů lze v ClearView agregovat a sumarizovat a exportovat z jiných externích zdrojů, například z centra bezpečnostních operací nebo jiného nástroje třetí strany.  Data jsou uchovávána až dva roky, což vám poskytuje potřebné pokrytí pro dodržování předpisů a audity.

Monitorování v reálném čase

Monitorování začíná okamžitě a data jsou poskytována s rozlišením 1 sekundy. Údaje o výkonu aplikací, spotřebě šířky pásma a zranitelnosti zabezpečení všech uživatelů, zařízení a míst v síti vám umožní zjistit, co se skutečně děje.

Přímá cesta k možnostem tvarování sítě

Při přechodu na Exinda NetworkOrchestrator si zachováte všechny funkce, které využíváte v ClearVIew, a přidáte k nim tvarování šířky pásma, akceleraci a mezipaměť na okraji sítě.