• Čeština
  • Angličtina
  • Němčina
  • Italština
  • Španělština

Řízení rizik spojených se zabezpečením informací a dat, které vaše organizace uchovává, je velmi důležité. Norma ISO 27001 pomáhá podnikům, jako je ten váš, lépe porozumět těmto rizikům a řídit je prostřednictvím zavedených kontrolních mechanismů a osvědčených postupů.

V tomto webináři o ISO 27001 a GFI se dozvíte o příslušných kontrolních mechanismech ISO 27001 a o tom, jak KerioControl a GFI LanGuard mohou pomoci splnit mnoho požadavků ISO 27001, které jsou nezbytné pro dosažení shody s touto normou, a také se seznámíte s následujícími informacemi:

  • Co je ISO 27001 a k čemu se používá
  • Přílohy ISO 27001, které lze pokrýt softwarem oproti manuálním procesům
  • Rozdělení vhodných příloh na kontroly a které z těchto kontrol lze pokrýt produkty GFI.
  • Jak mohou KerioControl a GFI LanGuard pomoci malým a středním podnikům splnit požadavky normy ISO 27001

Related Posts

Your Guide to GFI AppManager’s General Availability: Join Our Upcoming Webinar

4. 10. 2023

Your Guide to GFI AppManager’s General Availability: Join Our Upcoming Webinar

Dive into the capabilities of the GFI AppManager in our upcoming launch webinar. We'll be unveiling all its groundbreaking features and showcasing a live demonstration of this revolutionary cloud platform. Register now to explore how GFI AppManager is set to redefine IT management and secure your spot in the session.

Read more...
Pozvedněte své podnikání s řešeními MSP od GFI

31. 7. 2023

Pozvedněte své podnikání s řešeními MSP od GFI

Ať už jste zavedeným MSP, nebo se do této oblasti teprve pouštíte, toto setkání vám neocenitelně pomůže zvýšit provozní efektivitu, zvýšit spokojenost klientů a dosáhnout udržitelného růstu firmy.

Read more...
Demystifikace směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS2

5. 6. 2023

Demystifikace směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS2

Are you aware of the NIS2 cybersecurity directive recently introduced by the European Union? As a forward-thinking IT professional, it's crucial to stay ahead of the curve and prepare for this groundbreaking regulation.

Read more...
Webinář: Exkluzivní první pohled na GFI KerioControl FWaaS

21. 2. 2023

Webinář: Exkluzivní první pohled na GFI KerioControl FWaaS

Vyzkoušejte náš novou Firewall službu (FWaaS) založenou na firewallu nové generace GFI KerioControl a možnostech jednotné správy hrozeb.

Read more...
Boj proti spamu pomocí softwaru GFI

7. 2. 2023

Boj proti spamu pomocí softwaru GFI

Vzhledem k tomu, že spam stojí podniky po celém světě miliardy dolarů v důsledku ztráty dat, narušení bezpečnosti a snížení produktivity, nemůžete si dovolit nadále zůstat stranou. Tento webinář vás vybaví znalostmi a nástroji, které potřebujete k tomu, abyste udrželi svou firmu chráněnou.

Read more...
Zabezpečení e-mailů a soulad s předpisy

14. 12. 2022

Zabezpečení e-mailů a soulad s předpisy

Lidé v organizaci si často nejsou vědomi dodržování předpisů a osvědčených postupů zabezpečení e-mailů. Tím se citlivé informace vystavují riziku úniku dat, což vede k vysokým pokutám a neúspěšným auditům shody. Přečtěte si, jak zabezpečit e-maily a dodržovat předpisy o zabezpečení dat.

Read more...