• Czech

íte o směrnici o kybernetické bezpečnosti NIS2, kterou nedávno zavedla Evropská unie? Jako profesionál v oblasti IT, který myslí dopředu, je nezbytné mít náskok a připravit se na toto přelomové nařízení.

Co se dozvíte

  • Proč je NIS2 nezbytná
  • Popis a časový harmonogram NIS2
  • Dopad dodržování předpisů na různé subjekty
  • Obecné požadavky NIS2
  • Jak může GFI pomoci s požadavky NIS2
  • Opatření, která byste měli přijmout

Related Posts

Everything You Need to Know: NIS2 and Healthcare Data Security

15. 10. 2023

Everything You Need to Know: NIS2 and Healthcare Data Security

Explore the essentials of NIS2 compliance in the healthcare sector and uncover how NIS2 standards are crucial for protecting patient data amidst the growing digital threats. We also introduce how tools like GFI LanGuard can aid in navigating the compliance pathway, making the journey toward enhanced data security more straightforward for healthcare providers.

Read more...
Od NIS k NIS2: vývoj nařízení EU o kybernetické bezpečnosti

15. 8. 2023

Od NIS k NIS2: vývoj nařízení EU o kybernetické bezpečnosti

Připojte se k nám, abychom dnes zmapovali vývoj regulace kybernetické bezpečnosti v Evropské unii (EU) - přechod od směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS) k posílené směrnici NIS2. Odhalíme genezi směrnice NIS, její novější protějšek NIS2, co musí podniky udělat, aby zůstaly v souladu s předpisy, a nakonec zjistíme, jak EU prostřednictvím své progresivní legislativy plní požadavky našeho stále propojenějšího a digitálně složitějšího světa.

Read more...
Směrnice NIS2: Hlavní změny a dopady na IT infrastrukturu

20. 7. 2023

Směrnice NIS2: Hlavní změny a dopady na IT infrastrukturu

Nová směrnice EU NIS2 má dopad na několik odvětví a digitálních služeb a představuje novou kapitolu v řízení rizik kybernetické bezpečnosti. Pojďte se s námi podívat, jak odhalit úskalí směrnice NIS2, prozkoumat její dopady na vaši IT infrastrukturu a zdůraznit, jak vám řešení společnosti GFI Software mohou zefektivnit cestu do této nové oblasti kybernetické bezpečnosti.

Read more...
Co je NIS2? - Komplexní přehled nové směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

19. 6. 2023

Co je NIS2? - Komplexní přehled nové směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

Evropská unie nedávno představila směrnici NI2, komplexní rámec pro posílení obrany regionu proti digitálním hrozbám. V tomto příspěvku na blogu se podíváme na základní informace o směrnici NIS2, probereme klíčové dopady a požadavky a zjistíme, jak může společnost GFI pomoci firmám orientovat se v tomto novém prostředí kybernetické bezpečnosti

Read more...