GFI MailEssentials disponuje výkonným filtrem obsahu, který dokáže blokovat e-maily z řady důvodů. Například přílohy v e-mailech, které nesplňují určitá pravidla, budou zablokovány. Toto video vysvětluje, jak můžete vytvořit pravidla pro filtrování příloh.

Pro konfiguraci pravidel filtrování příloh přejděte do konfigurace GFI MailEssentials "Filtrování obsahu a filtrování příloh". Zde se zobrazí seznam pravidel filtrování příloh, která lze povolit nebo zakázat.

  • Chcete-li vytvořit nové pravidlo, klikněte na tlačítko Přidat pravidlo.
  • Zadejte název, abyste pravidlo jednoznačně odlišili.
  • Vyberte, které e-maily chcete skenovat - příchozí e-maily, odchozí e-maily a dokonce i interní e-maily.
  • Dále vyberte, které přípony souborů chcete blokovat nebo povolit.
  • Jako dodatečné bezpečnostní opatření můžete nakonfigurovat stroj pro filtrování obsahu tak, aby kontroloval podepisování souboru, a ne pouze jeho příponu.
  • Vyberte, jaké akce chcete pro toto pravidlo provést. Můžete definovat, co se s e-mailem stane; buď bude okamžitě odstraněn, nebo odeslán do karantény; také můžete rozhodnout, kdo bude informován, když bude e-mail zablokován nebo umístěn do karantény
  • Můžete také zvolit, kterých uživatelů/skupin se toto pravidlo týká, pomocí seznamu zahrnutí nebo vyloučení
  • Kliknutím na tlačítko Použít pravidlo uložíte
  • Po přidání pravidla jej vyberte a klikněte na tlačítko Povolit vybrané

Ve výchozím nastavení je k dispozici řada pravidel pro filtrování příloh, která blokují potenciálně škodlivé přílohy (obrazové, video a zvukové přílohy). Stačí povolit filtry, které chcete používat, a vše je připraveno k použití.