Co je nového v GFI Archiver

Verze 15.5

Vydáno: 12. dubna 2023

Opravy:
 • Zobrazení složky je v novém uživatelském rozhraní prázdné

 • Testovací e-mailové oznámení neselže, pokud je konfigurace SMTP nesprávná

 • Kontrola verzí selže s hlášením „Nenalezeny žádné aktualizace“, pokud je zakázáno TLS1.0 nebo 1.1 serveru


Stahování a aktualizace:

Stažení produktu a informace o upgradu aplikace GFI Archiver naleznete na stránce Centrum aktualizací GFI.

Pokud máte další dotazy týkající se těchto změn, neváhejte se obrátit na kontaktujte nás nebo přímo ověřeného GFI partnera.


Verze 15.4

Verze 15.4

Vydáno: 26. ledna 2023

Opravy:
 • Chyba MFA v Archiveru při konfiguraci poštovní schránky O365 Journal

 • Opraveny nefunkční odkazy na témata nápovědy

 • Připojení přes OAuth k Exchange 365 selhává

 • Chybová zpráva, že MFA není podporována, když je MFA zakázána

Verze 15.3

Verze 15.3

Vydáno: 28.09.2022

Nové:
 • Aktualizace nástroje pro import/export pro MS Outlook 2019/2021
 • Aktualizace knihovny pro uplatnění na verzi 6.2
Opravy:
 • IET nesprávně určuje bitovou verzi aplikace Outlook
 • Při poškozených datech dochází k pádu exportu surových dat SQL
 • Nástroj pro obnovení poštovní schránky nefunguje pro poštovní schránku Office 365
 • Stažení e-mailů ve formátu MSG se nezdařilo v systémech s aplikací Outlook x64
Verze 15.2

Verze 15.2

Vydáno: 11.08.2021

Opravy:
 • Odstranění uživatelé nejsou nalezeni při vyhledávání na kartách Řízení přístupu nebo Archiv.
 • Uživatel nemůže zobrazit náhled položek kalendáře
 • Nezobrazují se vložené obrázky v archivovaných zprávách
 • V aplikaci Microsoft Outlook zůstává okno aplikace Outlook Connector po otevření nabídky vyhledávání nahoře
 • Data se zobrazují v anglickém formátu, i když je zvolen jiný jazyk
 • Na kartě Archiv by se datum a čas zobrazené u e-mailu měly shodovat s datem a časem, kdy byl e-mail archivován v místním čase
 • V adresáři GFI Directory nejsou při vyhledávání na kartách Řízení přístupu nebo Archiv nalezeni smazaní uživatelé.
 • Všechny e-maily by měly být bez chyb zobrazeny, staženy nebo odeslány na určenou e-mailovou adresu
 • Měly by se projevit změny oprávnění pro mazání položek
 • Odstraněné položky kalendáře by měly být z kalendáře odstraněny
 • Přehledy o provozu uživatelů pro všechny uživatele a pro jednotlivého uživatele vykazují různé hodnoty
 • Kontrola verze uvádí, že verze je aktuální i u verzí Archiveru nižších než 15.1.
 • Při ukládání některých e-mailových zpráv do deníku prostřednictvím aplikace Outlook se objevují chyby
 • Aktualizujte knihovny Telerik na verzi 2021.2
 • Nástroj Archiver Import/Export nedokáže importovat velké poštovní schránky z Microsoft Exchange
 • Při prohlížení archivovaných položek nedojde při odstranění archivované položky k jejímu odstranění ze seznamu
 • Při prohlížení webových stránek v prohlížeči se v konzole prohlížeče zobrazují chyby JavaScriptu
Verze 15.1

Verze 15.1

Vydáno: 26.11.2020

Nové:
 • Podpora ověřování OAuth pro Microsoft 365

Opravy:
 • Panel "Obnovit x" není viditelný v okně e-mailu po prvním kliknutí na "Obnovit do schránky" (uživatelské rozhraní SPA)

  Hromadný import z Microsoft 365 se nezdaří

  Funkce automatické archivace aplikace Outlook spadne, když je povolen konektor aplikace Outlook

  Uživatelská jména nebo hesla se speciálními znaky se nedaří přihlásit (uživatelské rozhraní SPA)

  Upgrade GFI Archiveru na verzi 15 na SBS 2011 přeruší Exchange 2010 Management Shell

  Rozdílné výsledky mezi starším a SPA uživatelským rozhraním

  Několik drobných dodatečných oprav uživatelského rozhraní SPA

  V prostředí mimo Exchange se IET při importu PST pro uživatele bez atributu mail* násilně zavře.

  Uživatelé bez oprávnění k řízení přístupu mohou při použití vyhledávání v uživatelském rozhraní SPA zobrazit předměty e-mailů jiných uživatelů

  Další informace o nastavení GFI Archiveru s Microsoft 365 naleznete zde.

Verze 15

Verze 15

Vydáno: 19.03.2020

Nové:
 • Zcela nové webové rozhraní HTML5 na straně klienta pro procházení archivovaných položek
 • Zcela nové responzivní webové rozhraní HTML5 pro přístup z mobilních zařízení k procházení archivovaných položek.
 • Generování reportů MailInsight z libovolného zařízení a získávání výsledků přímo ve vaší schránce.
 • Snadno použitelné webové rozhraní kompatibilní s nejnovějšími webovými technologiemi.
Opravy:
 • Importované e-maily z PST pomocí IET nezobrazuje jméno odesílatele

  Filtry Vyhledávání / Rozšířené / Vyloučení nefungují při použití metaparametrů

  Nástroj pro import a export se nemůže připojit k poštovním schránkám používajícím pouze TLS1.2

  Příjemcům BCC není přiřazeno vlastnictví

  Smyčka obnovy indexu, nekonečná obnova nebo zobrazení jako poškozeného, pokud operace sloučení selžou při obnově více velkých úložišť

  Chybějící index.xml způsobí selhání ověření pověření indexu

  Nefungují adresy URL nápovědy nástroje pro obnovu poštovních schránek

  Průvodce načtením struktury složky selže s hlášením "Při testování připojení se nepodařilo proces spustit".

  Připojení úložiště selže, pokud složka indexu obsahuje alespoň 1 soubor s výjimkou index.xml

  Vyhledávání / Jednoduché / Rozdíl v anglické a japonské verzi

  Nefunguje pokročilé vyhledávání - zahrnutí a vyloučení kritérií na základě parametrů přílohy e-mailu

  Kontrola nepřidává záznamy do tabulky Řízení přístupu, pokud je stejná skupina přidána více než jednou v části Konfigurace-Řízení přístupu-Konfigurace sdílených schránek

  Export nástroje pro obnovu schránek končí u konkrétní položky kalendáře bez položkyType v tabulce oblouků

  Vyřazení e-mailů pro platné uživatele v seznamu zařazení při změně bezpečnostní skupiny na zakázanou distribuční skupinu v AD

  Klient SMTP není schopen STARTTLS, když je povoleno pouze TLS1.2

  Export IET zobrazuje 1 výsledek i bez zobrazení v záznamech

  Vyvolání webových služeb vyhodí chybu

  Tisk e-mailů nástrojem Import-Export nezobrazuje seznam všech příjemců v poli BCC

  HealthMailboxes zahrnuty do počtu licencí, pokud vlastnost ms-Exch-Recipient-Type-Details není vrácena DC nebo došlo k timeoutu s DC

  Struktura složek poštovních schránek se neimportuje do Archiváře

  Další drobné opravy a vylepšení

Poznámka: v15 Licenční klíče GFI Archiver jsou nutné k aktivaci GFI Archiver v15. Starší webové rozhraní je stále přístupné pod http://<server>/Archiver zatímco nové rozhraní je k dispozici pod http://<server>/ArchiverSpa

Přístup ke správcovské konfiguraci je stále dostupný prostřednictvím starší konfigurace a zůstává nezměněn.

Verze 14.2

Verze 14.2

Vydáno: 31.01.2019

Opravy:
 • Obsahuje dokument / přílohu Pokročilé vyhledávání vede k chybě

  Aplikace Outlook Connector nesynchronizuje nové e-maily, dokud není služba úložiště restartována

  Problémy s průvodcem Archivace poštovních serverů v Office 365

  Outlook Connector synchronizuje pouze nejnovější úložiště

  V pokročilém vyhledávání se nevyplňuje seznam uživatelů

  Import/Export - průběh exportu se nezastaví, přestože je kliknuto na tlačítko Pozastavit

  Problém s překladem v japonské verzi (vyhledávací pole)

  Volání API webové služby GetMessage - přístup 401 odepřen

  Automatické zjišťování EWS selhává, když je vynuceno TLS1.2

  Tlačítko Delete není skryto, i když není povoleno jeho zobrazení

Verze 14.1

Verze 14.1

Vydáno: 18.12.2018

Opravy:
 • Připojení k žurnálu přes EWS nefunguje, když je v Archiveru, Exchange nebo obou vypnuto TLS1.0

  Do GFI Archiver Administrator se nedaří odesílat oznámení.

  Při pokusu o okamžité odeslání nebo naplánování hlášení pro Job Search Report není odesláno žádné hlášení e-mailem

  Panel nástrojů filtru je neaktivní pro stránku sestavy "Integrita dat".

  Záznamy se nezobrazují v auditní stopě uživatele, když je vybráno zobrazení Skupina podle uživatele

  Nefunguje připojení k deníku přes EWS, když je vypnuta TLS1.0 a používá se ruční hostitel

  Export do PST se po 100 e-mailech zastaví

  Název souboru protokolu instalace odkazuje na předchozí hlavní verzi

  Při úpravě naplánované sestavy "Hledání frází" se změní její "Typ grafu".

  Nástroj pro import a export netřídí výběr úložiště

  Nástroj pro export import selhává při exportu do PST se zapnutou strukturou složek ve skladech s duplicitními tagIds

  Nástroj pro import a export se při pokusu o import položky s nečitelným znakem v záhlaví zavěsí

  Chyba skriptu konektoru aplikace Outlook: "Nelze získat vlastnost 'hide' nedefinovaného nebo nulového odkazu" v kontextové nabídce vyhledávání položek

  Uživatelské rozhraní Rozšířené vyhledávání neznámá chyba

  Vysoký počet provedení funkce GetUsersTimestamp ovlivňuje výkon ukládání do mezipaměti služby úložiště

Verze 14

Version 14

Vydáno: 09.10.2018

Poznámky:
 • Změna licenčního modelu. GFI Archiver je produktem předplacené služby. Archivace a vyhledávání je zablokováno, pokud předplatné vyprší.

Opravy:
 • Nástroj pro import a export přeskakuje složky z důvodu "server nemůže tento požadavek právě teď obsloužit"

  Nástroj Import Export Tool omezuje vyhledávání na 100 položek a i při více než 100 vrácených položkách exportuje maximálně 100 položek

  Průvodce auditem databáze nemůže v prohlížeči Chrome projít obrazovkou "Povolit sledování".

  Žurnálování Office 365 přesune všechny položky do složky, kde se nepodařilo odeslat, nebo visí kvůli "Pro položky kalendáře je vyžadován atribut SendMeetingCancellations".

  Nekonzistentní výsledky vyhledávání v uživatelském rozhraní

  Obnovení poštovní schránky - export do pst skončí předčasně

  Omezení archivu - přidání e-mailové adresy bezpečnostní skupiny uloží místo ní náhodného člena

Verze 12.4

Verze 12.4

Vydáno: 12.06.2018

GFI Archiver 12.4 obsahuje až dvojnásobné zvýšení rychlosti vyhledávání oproti předchozí verzi. Tato verze také přidává podporu pro Microsoft SQL Server 2017 a vylepšení stability a funkčnosti produktu, díky čemuž je spolehlivější a snadněji použitelný.

Poznámka: příští verze GFI Archiveru již nebude podporovat Windows Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 a Microsoft Exchange 2007.

Nové:
 • Vylepšení rychlosti vyhledávání v Rychlém vyhledávání

  Vylepšení rychlosti vyhledávání v jednoduchém vyhledávání

  Vylepšení rychlosti vyhledávání v pokročilém vyhledávání

  Podpora pro Microsoft SQL Server 2017

Opravy:
 • Import Export Tool: pst import selhal položky bez důvodu nabídl

  Synchronizační soubory se zobrazují/stahují s velikostí = 0 bajtů

  Chyba zobrazená v okně Konfigurace IMAP

  ExportSQLRawData selže při exportu dat z SQL Full

  Kontextová nabídka není k dispozici u archivovaných položek

  Import Export Tool: import ze schránky Exchange - Chyba: "Hodnota '1478' není platná pro 'Value'".

  Konkrétní položka způsobí, že se nepodaří archivovat všechny položky (i ty platné)

  Nefunguje automatický import prostřednictvím Archivního asistenta

  Zprávy MailInsights se neplánují a generují se až po 30 zprávách

  Operace archivace nefungují, pokud je Archive Assistant nainstalován v %appdata% přesměrovaném přes GPO na síťovou sdílenou složku.

  Při připojování úložiště z uživatelského rozhraní selhává ověření umístění archivovaných dat kvůli dalším bílým místům v cestě

  Obnova poštovních schránek - "Chyba při výpisu uživatelů" při vyhledávání uživatelů

  Nástroj pro import a export: při exportu velkého počtu e-mailů dojde k jeho zavěšení

  Nástroj pro export importu GFI Archiveru nereaguje správně

  Položka "Získání struktury složky poštovní schránky" není na stránce Auditing správně řazena

  Chyba při pokusu o export e-mailů ve formátu MSG

  Panely stránky archivu se nerozbalují/nesbalují/neobnovují správně

  Výsledky vyhledávání by měly zabírat celý přidělený horizontální prostor (jako v režimu zobrazení)

  Duplicitní zobrazení možnosti "Přeposlat" v seznamu Akce

  Problém s uživatelským rozhraním - rámeček pro seznam naplánovaných zpráv je statický

DŮLEŽITÉ - Změny systémových požadavků

Změny požadavků na instalaci
 • je vyžadována 64-bitová verze podporovaných operačních systémů
Přidána podpora
 • Microsoft SQL Server 2017
Nadcházející ukončení podpory

GFI Archiver verze 12.4 je poslední verzí, která bude podporovat následující:

 • Windows Server 2008

 • Microsoft SQL Server 2008 R2

 • Microsoft Exchange 2007

Review the GFI Archiver manual for complete system requirements.

Verze 12.3

Verze 12.3

Vydáno: 23.01.2018

Nyní je k dispozici ke stažení nejnovější verze programu GFI Archiver 12.3.

Tato nová verze GFI Archiveru přináší aktualizace jednotlivých komponent produktu pro zlepšení kompatibility a výkonu vyhledávání. Tato verze se zaměřila na požadované opravy a vylepšení programu GFI Archiver.

Kompletní seznam aktualizací naleznete v poznámkách k vydání níže.

Nové:
 • Aktualizovaný motor dtSearch

  Aktualizovaná komponenta Redemption

Opravy:
 • Pomalé stahování záznamů kvůli chybám při parsování událostí kalendáře

  Problém s vlastním datem na domovské stránce pro graf toku pošty

Verze 12.2

Verze 12.2

Vydáno: 27.06.2017

Tato nová verze programu GFI Archiver je údržbovou verzí, která obsahuje několik oprav a vylepšení. Rovněž řeší opravy požadované zákazníky. V této verzi jsme se zaměřili na zlepšení stability a kvality produktu, abychom zajistili spokojenost zákazníků.

Kompletní seznam aktualizací naleznete v poznámkách k vydání níže.

Opravy:
 • Zpráva o auditu pro zásady uchovávání nefunguje

  Archivátor kontroluje datum/čas odeslání pozvánky, nikoliv skutečný čas události.

  Auditing > Konfigurace s oddílem konfigurace jako "Zabezpečení": Formát nových a starých záznamů není správný

  Error.Ada.DirectoryFailed v Eventlogu po opravě

  Na obrazovce "Zobrazit zobrazení kalendáře" se nezobrazují žádné položky kalendáře

  Oprávnění "Připojit se pomocí IMAP" není pro roli Auditor povoleno

  Nelze archivovat položky kalendáře

  Normální uchovávání funguje, ale nezobrazují se žádné položky auditu

  Nelze stáhnout e-mail ve formátu MSG

  Pravidlo retence se nespustí, zobrazuje chybu .NET

  Zpráva Mailinsight (Email Responsiveness) nezobrazuje e-maily, na které bylo odpovězeno do 2 minut (1 min 59 s)

  Nefunguje vlastní rozsah dat v pokročilém vyhledávání s archivními úložišti Archiver DB

  Nelze stáhnout z Tobit Journal - IMAP

  Položky kalendáře se nezobrazují v zobrazení kalendáře

Verze 12.1

Verze 12.1

Vydáno: 24.01.2017

GFI Archiver 12.1 (sestavení 20161215) je nyní k dispozici ke stažení. Aktualizace z předchozích verzí GFI Archiver je podporována a probíhá automaticky.

Nové:
 • Aktualizace vyhledávače umožňující mnohem rychlejší vyhledávání v archivu i v přílohách

  Lepší podpora připojení SSL/TLS

  Podpora systému Windows Server 2016.

Opravy:
 • Odkazy v nabídce Start na soubor troubleshooter.exe namísto logcollector.exe

  Seznam účtů neudržuje aktuální úložiště archivů vybrané na stránce archivů

  Asistent archivu nefunguje s %appdata% přesměrovanými prostřednictvím GPO na síťovou sdílenou složku

  Porušení omezení PRIMARY KEY 'PK_arc_msg_tags' při konsolidaci uživatelů MAUpdateUsers

  Další drobné opravy.

POZNÁMKA: Microsoft Windows 2003 a Microsoft Exchange 2003 nejsou podporovány.

Verze 12

Verze 12

Vydáno: 12.01.2016

Společnost GFI Software™ se i nadále snaží zajistit kompatibilitu svých řešení s nejnovějšími platformami Microsoft® a investuje do neustálého zlepšování svých produktů a řešení. Vydání nejnovější verze GFI Archiver 12 toto a ještě více splňuje. 

Tato nová aktualizovaná verze obsahuje:
 • Podpora nových platforem Microsoft, jako je Microsoft Exchange® 2016, Microsoft Outlook 2016 a Microsoft Windows 10.

  Vylepšené funkce vyhledávání, které koncovým uživatelům a správcům poskytují rychlejší výsledky při provádění vyhledávacího dotazu.

  Další opravy chyb a vylepšení.

Verze 2015 SR1

Verze 2015 SR1

Vydáno: 24.02.2015

GFI Archiver 2015 SR1 je dodáván s následujícími aktualizovanými funkcemi a vylepšeními.

Aktualizace:
 • Analyzátor jazyka vyhledávání a indexování lze vypnout a zapnout.

MailInsights Opravy:
 • Při použití služby GFI Directory Service nebo Office 365 nebyly některé zprávy MailInsights přesné, pokud měli uživatelé proxy e-mailovou adresu.

  Za určitých podmínek se neukládal plán pro měsíční a týdenní rozsah.

  V sestavě User Traffic Report při velkém počtu uživatelů.

Opravy ve vyhledávání:
 • Hledání některých japonských a čínských znaků nepřináší žádné výsledky.

  Hledání řetězců, které obsahují znak . (tečka)

Ostatní opravy:
 • FAA nepoužila správnou cestu k souboru, pokud obsahovala znaky UNICODE.

  FAA a Outlook Connector se při první synchronizaci poštovní schránky zpozdily o několik hodin kvůli rozdílu časových pásem.

  IMAP: MArc.IMAP.exe havaruje, když klient IMAP požaduje určité e-maily.

  Microsoft Outlook havaruje, když je kromě doplňku Microsoft Dynamics CRM Outlook Add-In nainstalován i Outlook Connector.

  Služba VSS, která není úspěšně odebrána během fáze odinstalace, způsobí selhání instalace, vrácení zpět a ponechání MARC nenainstalovaného.

  Další drobné opravy.

Verze 2015

Verze 2015

Vydáno: 24.11.2014

GFI Archiver umožňuje firmám archivovat a spravovat historii e-mailů, kalendářů a souborů na jednom místě a poskytuje snadný přístup k datům, když je potřebují. GFI Archiver je nezbytným doplňkem každé zálohovací strategie, protože uchovává snadno dostupnou verzi e-mailových konverzací uživatelů i důležitých souborů.

Nová verze programu GFI Archiver 2015 obsahuje:

 • GFI Directory, náhrada služby Active Directory pro GFI Archiver. Organizace, které nemají Microsoft Active Directory, mohou GFI Archiver používat jednoduše tak, že jej nainstalují v režimu GFI Directory.

 • Uchovávání historie umožňuje snadnou kontrolu nad ukládáním různých verzí archivovaných souborů.

 • Nástroje pro správu archivních úložišť jsou nyní k dispozici ke stažení samostatně pro všechny správce, kteří provádějí údržbu svých databází, včetně exportu do nové databáze a rozdělení starších archivních úložišť na menší.