Co je nového v GFI FaxMaker

Verze 20.5

Vydáno: září 2022

Opravy:
 • Nelze se připojit k poštovnímu serveru pouze pomocí protokolu TLS 1.2
 • Podpora systému Windows 11
 • Soubor s odpovědí (stavem) rozhraní XML API neobsahuje informace o příjemci - revidováno
 • Sloupec stavu přenosu ve webovém rozhraní GFI FaxMaker neaktualizuje stav pro určité typy linek.
 • Aktualizace implementace 7zip
 • Po odstranění faxů z čekající fronty se neopravuje počítadlo "mimo frontu".
 • Aktualizace Brooktrout SDK na verzi 6.15.1


Stahování a aktualizace:

Pro stažení produktu a informace o upgradu GFI FaxMaker navštivte stránku GFI Upgrade Center.

Pokud máte další dotazy týkající se těchto změn, neváhejte se obrátit na​​​​ kontaktujte nás nebo napřímo ověřeného GFI partnera.


Verze 20.4

Ver 20.4

Vydáno: listopadu 2020

Nové:
 • Dialogic Brooktrout byl aktualizován na 6.13.2

 • XCAPI byl aktualizován na 3.6.100

Opravy:
 • Oprava v instalátoru při kontrole nového sestavení
 • Oprava v Instalačním programu pro snadnějš zprávy o hlášní chyb při ověřování licence
 • Označení možnosti ECM v nastavení řádku byl převráceno, aby byl přehlednější
 • Opraveno s_jméno_křestní_jméno a s_příjmení v přenosových sestavách
Verze 20.3

Verze 20.3

Vydáno: 27.srpna 2020

Nové:
 • Aktualizace produktu Dialogic Brooktrout na verzi 6.13.1

Opravy:
 • Havárie obsluhy po změně evropského letního času
 • Platný licenční klíč se ve webovém rozhraní zobrazuje jako vypršený
 • Vstupní karta v ovládání kalendáře v rozhraní WebUI
 • Nekonzistence v časových značkách data pomocí wsapi
 • Priorita odesílání faxů se ve webovém monitoru přerušovaně neprojevuje
 • Pád aplikace nebo neplatná kontrola při tisku pomocí netprintqueue2fax s gfi_log_x64.dll
 • Pád fmserver.exe (prázdná pole AD)
 • Pole TO webového klienta FaxMaker neumožňuje kopírování a vkládání více faxových čísel
 • Nesoulad v počtu faxů zobrazených v části "mimo frontu" a v části Faxy ve frontě>Vyřízené faxy
 • Při restartování MTA se v Monitoru > Stránky ve frontě občas objevuje chyba "Message Transfer Agent could not be restarted" (Agent pro přenos zpráv nemohl být restartován).
 • Faxy jsou opakovaně odesílány do aplikace FaxMaker Online
Verze 20.2

Verze 20.2

Vydáno: 1. října 2019

Nové:
 • Dialogic Brooktrout aktualizován na 6.11.2

 • Automatická instalace služby IIS do klientských operačních systémů, jako jsou Windows 7, 8, 10.

Opravy:
 • Distribuční skupiny vrací "není uživatelem FAX\SMS".
 • Tlačítko Odeslat webové tiskárny Faxmaker není funkční
 • Možnosti odesílání/příjmu se nepoužijí bez restartování služeb
 • Při zrušení výběru "instalovat exchange connector" se instalace nezdaří
 • Všechny faxy hlásí selhání při použití online faxových služeb
Požadavky instalace:
 • POZNÁMKA: Při instalaci do klientského operačního systému, například Windows 10, není vyžadován protokol IIS SMTP.
 • Pokud instalujete na server Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019, musí být přítomna role serveru Exchange 2010/2013/2016/2019 Hub Transport Server.
 • Je vyžadován Microsoft .NET Framework 4/4.5 nebo vyšší.
 • POZNÁMKA: Avast AV může způsobit nestabilitu, pokud je FaxMaker nakonfigurován se softwarem Dialogic Brooktrout.
Verze 20.1

Verze 20.1

Vydáno: 26. března 2019

Nové:
 • Podpora pro Microsoft Windows Server 2019

 • Podpora pro Microsoft Exchange 2019

 •  XCAPI aktualizován na 3.6.77

 • Dialogic aktualizován na 6.11

 • Nový pracovní postup etherFax pro lepší odolnost v případě problémů s komunikací

Opravy:
 • Selhání automatického tisku není hlášeno správci
 • Omezení titulní strany nefunguje
 • Během instalace nelze zrušit zaškrtnutí políčka "Restartovat službu SMTP".
 • GFI FaxMaker Monitor má v rozbalovacím seznamu Jazyk na výběr pouze angličtinu
 • Problémy s rozvržením GFI FaxMaker Monitor a ikonou favicon.
 • Volitelná volba pro instalaci Exchange Send Connector při instalaci
 • Byla opravena chyba při získávání verze ovladače od společnosti Brooktrout
Verze 20.0

Verze 20.0

Vydáno: 04. září 2018

Nové:
 • Změna licenčního modelu. GFI FaxMaker je produktem předplacené služby. Odchozí faxy / SMS jsou blokovány, pokud vyprší platnost předplatného.

Opravy:
 • Chyby archivace, chyby v souborech XML ve složce dbcache
 • Služba Faxmaker spadne při odesílání faxu na určité faxové číslo
 • Odstraněný fax v monitoru zůstává ve složce Čekající na vyřízení
 • Faxy HPDS hlásí tiskárně nesprávný stav
 • Nelze odeslat SMS pomocí ClickatellGFI - přenos na internet
 • Webový monitor zobrazuje více linek pro každou používanou linku
 • Pokud je v e-mailu přítomna hlavička Content-ID, odeslání faxu se nezdaří
 • Monitor faxových linek stále ukazuje "-1 přenesených bajtů" pro příchozí faxy. získávání uživatelských chyb v protokolech událostí
 • Nepodařilo se dosáhnout serveru GFI Accounts
 • E-maily správce vytvořené nástrojem FaxMaker s prázdným polem Komu:
 • Při plánování automatických aktualizací: pole čas ztratilo hodnotu
 • Po vypršení zkušební verze nelze zadat licenci (přihlášení do webového klienta)
 • Problém se zaškrtávacími políčky v nastavení > nastavení systému > aktualizace
 • Faxy se nezobrazují ve frontě faxů, pokud není restart služby proveden ze souboru services.msc
 • Nefunguje řešení problémů s načítáním kopií archivovaných faxů při konfiguraci s ověřením FirebirdEmail2FaxGateway
 • Chybová zpráva o ověření platnosti v prázdném uživatelském jménu v Email2FAXGateway (ověřování SMTP) se nezobrazuje
 • Komunikace etherFax používá TLS 1.2
 • GFI LogCollector - Pokud není k dispozici jazyk, text se nepřekládá do výchozího jazyka - angličtiny
 • Po restartu služby se nezobrazují faxy ve frontě
 • Změna jazyka profilu ve webovém uživatelském rozhraní nemění jazyk oznámení
 • Služba MTA spadne, pokud je v ní nevyřízená SMS zpráva
 • Instalační konflikt s aplikací GFI MailEssentials
 • Při použití WSAPI se informace o odesílateli nevyplňují jako TSID a CLIP

Pro GFI FaxMaker v20 je vyžadován nový licenční klíč. Starší licenční klíče v19 nejsou akceptovány.

Verze 19.2

Verze 19.2

Vydáno: 3. května 2018

Tato nová verze programu GFI FaxMaker obsahuje opravy, které zlepšují jeho stabilitu a funkčnost, čímž se stává spolehlivějším a snadněji použitelným.

Nové: GFI FaxMaker integrace s accounts.gfi.com
 • Import CSID nefunguje kvůli neplatnému souboru
 • Vytvoření jednoho jednotného záznamníku souborů pro FaxMaker
 • Aktualizace stránek aktualizací GFI FaxMaker
 • Zprávy naplánované na déle než 24 hodin se negenerují
 • FaxMaker maže stavové soubory XMLAPI po 5 minutách.
 • Směrování OCR najde shodu, přesto odesílá příchozí fax na výchozí směrovač.
 • Ve webovém monitoru se nezobrazují faxy zařazené do fronty.
 • Potřebujete způsob, jak upravit aktuální uživatele v adresáři webového klienta
 • Při přihlašování do webové konzoly nefunguje funkce "zapamatovat si mě".
 • Odstraněné faxy v monitoru zůstávají ve složce čekající na vyřízení
 • Konfigurace programu FaxMaker se otevírá pomalu
 • Obecná vylepšení a opravy
Změny systémových pažadavků:

GFI FaxMaker 19.2 již nepodporuje následující systémy:

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2012

 • Exchange 2007

Prohlédněte si GFI FaxMaker manual pro kompletní systémové požadavky.

Verze 19.1

Verze 19.1

Vydáno: 14. listopadu, 2017

Tato nová verze programu GFI FaxMaker obsahuje opravy, které zlepšují jeho stabilitu a funkčnost, čímž se stává spolehlivějším a snadněji použitelným.

Opravy:
 • Automatická aktualizace nefunguje
 • Použití názvu počítače místo místního hostitele pro webové rozhraní
 • Nesprávná značka XML při archivaci
 • Třídění více než 9 faxových řádků ve webovém monitoru
 • Fronty se zobrazují jako odeslané nebo se počítají, když jsou neaktivní, dokud není služba restartována.
 • Zprávy o přenosu se neodesílají do služby Google Mail
 • Webové uživatelské rozhraní zamrzá při načítání nebo práci s uživateli
 • Služby fmserver a MTA se nespouštějí automaticky při restartu systému
 • Po upgradu nebo čisté instalaci při tisku na tiskárnu npqf spadne služba spool
 • U faxu Etherfax se při chybách faxu označí jako přijatý a fax se odstraní
 • Služba FaxServer havaruje při vícenásobném chybovém modulu
 • Informace o záhlaví se neukládají správně.
Nadcházející změny systémových požadavků:

UPOZORNĚNÍ: GFI FaxMaker 19.1 je poslední verzí, která podporuje následující systémy:

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2008

 • Exchange 2007

Verze 19

Verze 19

Vydáno: 20. června, 2017

Tato nová verze GFI FaxMaker obsahuje webové rozhraní pro správu a monitorování GFI FaxMaker. Kromě toho tato verze obsahuje webové monitorování a vylepšenou funkci automatické aktualizace. Mezi další opravy patří: zlepšení kvality a vylepšení zabraňující výpadkům. Těžištěm této verze bylo zahrnutí webového monitorování a možnost znovu spustit GFI FaxMaker na dálku.

Nové:
 • Webový monitor
 • Protokolování událostí systému Windows
 • Vylepšená funkce automatické aktualizace
Opravy:
 • Příležitostně mohou být zaslány prázdné stránky
 • Faxy odeslané na kontakty veřejné složky mohou způsobit pád služby GFI FaxMaker Server.
 • Při použití CAPI může občas dojít k pádu služby GFI FaxMaker Server.
 • SMS zprávy nejsou správně zaznamenávány
 • V některých případech může dojít k výpadku služby GFI FaxMaker Message Transfer Agent
 • Služba GFI FaxMaker Server může spadnout při zpracování konkrétních řádků předmětu zprávy
 • Webové uživatelské rozhraní nemusí pracovat správně v systému Microsoft Windows 2016
 • Při použití zařízení CAPI v.34 nejsou vždy použity hodnoty rychlosti
 • Automatické aktualizace nemusí fungovat správně a nemusí dojít ke stažení a instalaci aktualizací
 • Webová stránka automatických aktualizací není přístupná při použití přímé adresy URL
 • Zpřesněné přihlašování v oznamovací oblasti webového uživatelského rozhraní
 • Některé řetězce ve webovém uživatelském rozhraní nejsou správně lokalizovány

Poznámka: Zařízení se systémem Windows Server 2003 a Sangoma již nejsou podporována.

Verze SR3

Verze SR3

Vydáno: 28. března 2017

Společnost GFI Software™ aktualizovala produkt GFI FaxMaker, aby zavedla podporu pro Microsoft Windows Server 2016 a poskytla vylepšení kvality se všemi nejnovějšími opravami. GFI FaxMaker SR3 přináší uživatelům odesílajícím faxy vylepšený zážitek tím, že zajišťuje vždy správné zobrazení obrázků, bezproblémové fungování automatického tisku a plynulost a přehlednost celého faxování.

GFI FaxMaker SR3 obsahuje:

 • Podpora systému Microsoft Windows Server 2016
 • Využití nejnovějších sad funkcí a aktualizací od společnosti Dialogic
 • Četná vylepšení kvality a uživatelského prostředí

Více informací naleznete na GFI FaxMaker product page.

Verze SR2

Verze SR2

Vydáno: 28. ledna, 2016

Společnost GFI Software™ se i nadále snaží zajistit kompatibilitu svých řešení s nejnovějšími platformami Microsoft® a investuje do zvýšení stability v různých prostředích. Vydání nejnovější verze GFI FaxMaker® to splňuje.

Nová edice, která bude k dispozici ke stažení 28. ledna 2016, obsahuje:

 • Podpora různých nových platforem Microsoft, jako je Microsoft Exchange® 2016, Windows® 10 Workstation a Office® 2016.

 • Rozšířené funkce pro mechanismy odesílání Office 365™ podle potřeby jednotlivých plánů Office 365.

 • Byly přidány přehledy o využití linek a výkonnosti, které umožňují správci GFI FaxMaker pochopit, jak je rozloženo využití jeho linek, zda jsou linky nečinné a případně ušetřit náklady na telekomunikace snížením počtu linek.

 • Webový klient GFI FaxMaker nyní obsahuje tiskárnu GFI FaxMaker, což umožňuje správcům přejít od instalovatelného klienta GFI FaxMaker, který již není vyvíjen (v současné podobě jej budeme nadále podporovat).

 • A více než 25 dalších vylepšení stability a výkonu produktu.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na kontaktujte nás nebo spojte se se svým prodejcem.

Verze SR1

Verze SR1

Vydáno: 03. září 2015

Vydání obsahuje řadu oprav a vylepšení kódu s cílem zvýšit stabilitu produktu.

Opravy:
 • POP3 - hodnota v položce 'Úplná e-mailová adresa výše uvedené schránky:' je při vytváření oznámení ignorována (POP3 povolen)
 • Archivace do MS SQL selhává
 • Nepodařilo se inicializovat správu uživatelů při výběru analogových zařízení
 • Pole jsou po upgradu GFI FaxMaker neúplná
 • Kód chyby se neprojevuje v XMLAPI
 • Přílohy PDF deklarované jako "text/plain" v hlášeních o přenosu
 • Načítání uživatelského rozhraní po upgradu trvá přibližně 10 minut
 • Nelze odeslat fax z licencované skupiny
GFI FaxMaker

GFI FaxMaker

Vydáno: 21. května 2015

S nejnovější rozsáhlou aktualizací GFI FaxMaker přinášíme výrazně vylepšenou uživatelskou přístupnost a výkonnost - to vše v jedné aktualizaci.

Mezi hlavní novinky této verze patří:

 • Nová webová komponenta GFI FaxMaker Client, která umožňuje uživatelům bezpečně odesílat faxy z vybraného prohlížeče.  Nový klient podporuje také SMS.

 • Nový webový reportovací systém, který umožňuje správcům spouštět podrobné reporty o využití FAXu a filtrovat je podle uživatelů, linek, času, čísel, stavu a dalších údajů.  Kromě toho nová funkce exportu umožňující flexibilitu při vytváření zpráv a analýzách.

 • Podpora služby GFI Directory pro sítě, které nepoužívají službu Active Directory.  GFI Directory také zvyšuje škálovatelnost a možnosti importu uživatelů pro prostředí bez Active Directory.

 • Průmyslová úroveň možností archivace, auditu a vyhledávání díky integraci s GFI Archiver (licencováno samostatně). Díky tomu pomohou správcům IT dosáhnout shody s předpisy ve vysoce regulovaných odvětvích..

 • Byla přidána podpora nových ovladačů Dialogic Brooktrout, které umožňují použití nízkoprofilových faxových karet pro menší fyzické servery.

  Podpora zařízení Multitech iSMS IP SMS

GFI FaxMaker je navržen tak, aby fungoval v téměř jakémkoli firemním, síťovém a telefonním prostředí, virtuálním i fyzickém. Stáhněte si ZDARMA 30-denní zkušební verzi a začněte.

Pokud hledáte plně hostované faxové řešení, podívejte se na​ ​​​​GFI FaxMaker Online