Podívejte se na toto video a seznamte se s postupem odesílání faxového vysílání pomocí aplikace GFI FaxMaker Online.