Osm důvodů, proč používat
GFI FaxMaker Online

#

Faxování e-mailem

Odeslání faxu je stejně jednoduché jako odeslání e-mailu. Vyplňte předmět e-mailu, přidejte obsah a případné přílohy. Pole "Komu" adresujte jako number@gfifax.com, (např. faxové číslo příjemce, včetně země a směrového čísla). Poté e-mail odešlete běžným způsobem.

#

Automatizované přesměrování

Když je fax přijat do aplikace GFI FaxMaker Online, je automaticky přesměrován do e-mailu příjemce na základě jeho přiděleného faxového čísla. Automatické směrování snižuje rizika, jako je ponechání faxu v zásobníku papíru nebo čtení důvěrných informací neoprávněnými osobami. Je také efektivnější než ruční doručování faxů příjemcům v papírové podobě.

#

Přizpůsobená titulní stránka

Titulní stránku faxu, která obvykle obsahuje informace o příjemci a odesílateli, logo a kontaktní údaje, si můžete navrhnout a přizpůsobit. Jakmile vytvoříte šablonu obálky, GFI FaxMaker Online automaticky doplní pole na základě informací v e-mailu.

#

Odesílání a přijímání více faxů

GFI FaxMaker Online přijímá více faxů z různých zdrojů najednou a do jednoho e-mailu můžete přidat až 100 příjemců. Díky těmto funkcím nemusíte trávit čas tiskem papírových dokumentů, jejich vkládáním do faxu a čekáním na dokončení přenosu před odesláním nebo přijetím dalšího.

#

Faxování tištěných dokumentů

Ovladač tisku na fax (pro prostředí Windows) umožňuje faxovat dokument přímo z aplikace, aniž by bylo nutné tisknout papírovou verzi pro vložení do faxu. Ovladač také umožňuje odeslat více dokumentů na jedno faxové číslo a můžete odeslat dokument více příjemcům najednou. Systém vás automaticky upozorní e-mailem na odeslání faxu.

#

Intuitivní ovládací panel

Grafický panel poskytuje přehled o vašem faxovém prostředí. Můžete si zobrazit faxovou komunikaci v průběhu času, filtrovat výsledky a procházet další podrobnosti. Ovládací panel také poskytuje rozpis historie faxování, seznam nejpoužívanějších směrových čísel pro faxování a faxová čísla, která máte k dispozici. V části "Ušetřené stromy" můžete dokonce zjistit, jak vám faxování online pomáhá snižovat množství papíru, šetřit stromy a snižovat náklady.
 

#

Hlášení

GFI FaxMaker Online umožňuje spouštět podrobné a souhrnné hlášení a exportovat do souborů PDF, XLS(X), RTF, MHT, HTML, TXT, CSV a PNG. Reporty lze filtrovat podle příchozích, odchozích, oddělení, odesílatele, čísla faxu, stavu doručení a rozsahu data.

#

Použití stávajících nebo nových faxových čísel

Váš účet GFI FaxMaker Online obsahuje jedno bezplatné faxové číslo. Pokud dáváte přednost použití stávajícího faxového čísla, můžete jej do služby přenést (za poplatek). Podle potřeby si můžete vyžádat i další faxová čísla. Další čísla jsou zpoplatněna měsíčně za každé číslo.