Zjistěte, které počítače mají otevřený port pomocí GFI LanGuard

V tomto videu vám ukážu, jak pomocí nástroje GFI LanGuard snadno a rychle zjistit, které počítače mají otevřený určitý port.

Otevřete záložku Dashboard a zvolte zobrazení Porty, abyste viděli obecný stav otevřených portů ve vaší síti. Uvidíte, které stroje mají jednotlivé porty otevřené. Uváděny jsou jak otevřené porty TCP, tak UDP. Na strojích, kde je nainstalován agent, lze získat další informace, například spustitelný soubor, který port otevřel.

To je užitečné, když se snažíte zjistit, zda je určitý port otevřen platnou službou, nebo ne. Pomocí profilu Port Scanner můžete spustit bezpečnostní skenování kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraný počítač v levé části obrazovky, výběrem možnosti Scan a poté Custom Scan, kliknutím na tlačítko Scan v horní části obrazovky a zobrazením výsledků v reálném čase.

Chcete-li zobrazit výsledky v tisknutelném formátu, otevřete kartu Reports (Zprávy) v horní části obrazovky, v nabídce Reports (Zprávy) vyberte možnost Open ports (Otevřít porty) a klikněte na tlačítko Generate report (Vytvořit zprávu).

Doufám, že vám toto video přišlo užitečné, nezapomeňte se podívat na naše další videa GFI LanGuard videa. Děkujeme za zhlédnutí.