Implementace agentů pomocí GFI LanGuard

V tomto videu vám ukážu, jak rychle a snadno implementovat agenty GFI LanGuard.

Otevřete kartu Konfigurace, v levém menu vyberte nástroj Správa agentů a poté vyberte možnost Nasadit agenty. Nastavte seznam počítačů nebo domén či organizačních jednotek, kam mají být agenti nasazeni, a zadejte pověření s administrátorským přístupem ke vzdáleným počítačům. GFI LanGuard lze nakonfigurovat tak, aby automaticky prováděl zjišťování sítě a domén nebo organizačních jednotek a automaticky instaloval agenty na nově objevené stroje. Ve výchozím nastavení provedou agenti jednou denně úplnou kontrolu hostitelského stroje, ale frekvenci, dobu kontroly a profil kontroly lze nakonfigurovat. GFI LanGuard se postará o operaci nasazení.

Agenti spotřebovávají výkon procesoru pouze při kontrole hostitelského počítače to je obvykle několik minut denně v prioritě procesu je nižší než normální, takže nebude narušovat práci prováděnou na tomto stroji.

Ve výchozím nastavení agenti sdělují svůj stav serveru GFI LanGuard pomocí portu TCP 1070, číslo portu lze nakonfigurovat. Pro zobrazení stavu agentů pro konkrétní počítače použijte Dashboard.

Dalším způsobem, jak nyní povolit a konfigurovat agenty, je použít možnost Deploy Agent (Nasadit agenta) ze sekce běžných úloh v levém dolním rohu Dashboardu.

Doufám, že pro vás bylo toto video užitečné, nezapomeňte se podívat na naše další GFI LanGuard videa. Děkujeme za zhlédnutí.