V tomto videu vám ukážu, jak pomocí nástroje GFI LanGuard automaticky zjistit nová zařízení v síti.

Jednoduchým způsobem, jak automaticky zjistit, když jsou do určité domény nebo organizační jednotky přidány nové počítače, je použití ovládacího panelu. Klikněte pravým tlačítkem myši na doménu nebo organizační jednotku ve stromu počítačů v Menu na levé straně obrazovky a vyberte možnost Zjišťování sítě. Zde můžete povolit funkci Zjišťování sítě a nastavit, jak často se má audit spouštět.

Pokud potřebujete monitorovat nová zařízení přidaná do místní podsítě, otevřete kartu Konfigurace, klikněte na ikonu Přidat nový sken v levém horním rohu hlavního okna a definujte plán kontroly, který se bude pravidelně spouštět pomocí skenovacího profilu Network Discovery.

Krok 1 vyberte tento typ skenování. Krok 2 definujte nebo vyberte místní podsíť. Krok 3 nastavte čas spuštění skenování. My budeme zjišťování Network Discovery spouštět jednou týdně. Krok 4 vyberte profil skenování Network Discovery. Kroky 5 až 7 nejsou pro skenování Network Discovery relevantní. Krok 8 umožňuje nakonfigurovat možnosti hlášení, ve výchozím nastavení je zpráva obsahující nově objevená zařízení odeslána e-mailem na e-mailovou adresu nakonfigurovanou v Možnostech upozornění. E-mailovou adresu lze odsud přepsat. V posledním kroku můžete zkontrolovat naplánovanou úlohu skenování.

Doufám, že vám toto video přišlo užitečné, nezapomeňte se podívat na naše další GFI LanGuard videa. Děkujeme za zhlédnutí.