Automatizace implementace záplat pomocí GFI LanGuard

V tomto videu vám ukážu, jak snadno a rychle automatizovat implementaci záplat pomocí nástroje GFI LanGuard.

Pro automatické nasazení aktualizací softwaru při jejich detekci musíte nejprve schválit aktualizace pro automatické nasazení, otevřete kartu Konfigurace a z nabídky v levé části obrazovky vyberte Automatické nasazení záplat. Každou záplatu můžete vylepšit ručně, jakmile ji vydá výrobce a poté, co byla otestována ve vašem prostředí, abyste se ujistili, že nebude mít žádný negativní dopad.

Ve výchozím nastavení jste byli o dostupnosti nových záplat informováni e-mailem. K dispozici je také možnost automatického schválení některých záplat, které můžete provést podle závažnosti. Například schválit všechny aktualizace s kritickou závažností nebo podle dodavatele či produktu. Například schválit všechny záplaty Adobe nebo pouze Adobe Flash Player.

Dále je třeba povolit automatické nasazení záplat, které se má uskutečnit na konci plánovaných vzdálených skenů nebo skenů agentů. U plánovaných vzdálených skenů vyberte v nabídce Konfigurace možnost Naplánovat skenování a poté poklepáním na Cíl skenování zobrazte okno Vlastnosti a Použít nastavení. Pro skenování agentů otevřete kartu Dashboard (Ovládací panel), poté klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Properties (Vlastnosti) na síťovou položku, kterou chcete nakonfigurovat, a Apply Settings (Použít nastavení).

Doufám, že vám toto video přišlo užitečné, nezapomeňte se podívat na naše další GFI LanGuard videa. Děkujeme za zhlédnutí.