V londýnském Národním divadle se konají stovky představení a uměleckých akcí a po celý rok jej pravidelně navštěvují tisíce návštěvníků. Divadlo, které zaměstnává více než 900 zaměstnanců, se obávalo o bezpečnost své sítě a požadovalo automatizované řešení pro skenování zranitelností a správu záplat, které by odstranilo všechny mezery a také zajistilo, že bude v souladu se všemi předpisy. Řešení muselo být snadno použitelné, plně funkční a cenově dobře přizpůsobené jejich potřebám. Protože již dříve používal produkty GFI, rozhodl se manažer IT bezpečnosti Richard Bevan pro instalaci GFI LanGuard, aby se ochránil před všemi bezpečnostními hrozbami a zůstal v souladu s legislativou.

Výzvy

Národní divadlo v Londýně je oblíbeným kulturním místem pro návštěvníky ze Spojeného království i ze zámoří a hostí celou řadu divadelních představení, uměleckých výstav a hudebních koncertů. Pro úspěšný chod tak rozsáhlého provozu zaměstnává divadlo více než 900 lidí; za podpory poměrně rozsáhlé sítě jsou IT postupy, aktualizace a zabezpečení v maximální možné míře řízeny z centrálního místa.

Při tak velkém počtu zaměstnanců a s odpovědností za jednu z nejvýznamnějších scén ve městě je bezpečnost pro pracovníky IT nejvyšší prioritou. Vedle toho musí divadlo také dodržovat přísné předpisy o dodržování předpisů.

Aby bylo možné posílat záplaty ihned, jakmile jsou k dispozici, a snížit bezpečnostní rizika, chtěl pan Bevan řešení pro skenování zranitelností a správu záplat, které by zahrnovalo "snadné použití, funkce produktu a dostupnou cenovou strukturu.

Než se rozhodl implementovat GFI LanGuard, zkoumal některé alternativy, jako například "některé open source produkty, tj. nmap". Protože již dříve používal jiné produkty GFI, pan Bevan věděl, že řešení GFI jsou cenově v rámci rozpočtů malých a středních firem, ale bez kompromisů v kvalitě nebo úrovni funkcí.


Implementace

GFI LanGuard vyhovoval požadavkům a jeho výkon splnil očekávání Národního divadla; pan Bevan uvedl, že produkt se "snadno instaluje a je jednoduchý na pochopení bez dokumentace nebo školení. Poskytuje také jasné a přehledné manažerské reporty. A dobře se integruje s naší sítí Windows".

GFI LanGuard pomohl Národnímu divadlu s dodržováním PCI Compliance, protože byl "používán pro interní skenování, správu záplat a interní řešení a kontrolu správnosti dalších PCI skenů. Je to také účinný nástroj pro správu zranitelností.

Z hlediska správy jsme jej používali pro identifikaci nepoctivých zařízení a řešení správy záplat (pro aplikaci kritických záplat mimo běžné cykly správy záplat)," uvedl pan Bevan. "Jeho balíček Report Pack poskytuje dobré informace pro správu a shrnutí na vysoké úrovni.

Mezitím na technologické frontě nám "umožnil identifikovat problémy s dodržováním softwarových předpisů a umožnil doplňkové řešení správy záplat.

Pan Bevan uzavřel, že z finančního hlediska byl GFI LanGuard "nákladově efektivním řešením pro interní PCI Compliance".


Výhody

GFI LanGuard se ukázal jako řešení, které Národní divadlo hledalo z hlediska nákladů, efektivity a účinnosti. Implementace tohoto řešení jim pomohla uklidnit se, že splňují předpisy o dodržování předpisů a zároveň udržují síť bezpečnou a nenáročnou na údržbu.

GFI LanGuard je "nákladově efektivní a snadno použitelný, a přestože výsledky nebyly okamžité, staly se součástí našeho celkového řešení pro splnění požadavků na shodu s předpisy," řekl pan Bevan.

Udržování bezpečnosti sítě Národního divadla bylo díky GFI LanGuard mnohem snazší a "ušetřilo nám čas tím, že nám poskytlo interní nástroj pro testování bezpečnosti, místo [používání] méně automatizovaných procesů".


Cíl dosažen

"GFI LanGuard nám umožnil poskytovat informace, které jsou součástí našich programů PCI Compliance a ochrany dat. Oba projekty stále probíhají, ale vedly k úspěšnému dokončení různých fází každého z nich."

Odkazy

Další informace o GFI LanGuard naleznete na adrese naší stránky nových produktů

Stáhněte si verzi softwaru zde

Odmítnutí odpovědnosti: Všechny zde uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Podle našeho nejlepšího vědomí byly všechny údaje v době zveřejnění správné; tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění.