Výhody GFI Archiveru přesahují rámec shody s předpisy. Přináší také business intelligence, správu znalostí a efektivnější využití poštovních serverů.
 

Podívejte se na ukázkové video GFI Archiver, kde se dozvíte více o:

  • Proč potřebujete robustní archivaci e-mailů, dokumentů a faxů
  • Jak snadno lze GFI Archiver zprovoznit během 30 minut
  • Prohlídka mnoha jednoduchých a výkonných administračních nástrojů a přehledných reportů GFI Archiveru