Image

Získejte větší výkon z
šířku pásma vaší sítě

Funkce

Lepší dostupnost – WAN výpadky

Selhání WAN linky poruší provoz aplikace, která touto linkou probíhá. Se správným Exinda SD-WAN překlenovacím tunelem můžete chránit aplikace před výpadky v téměř reálném čase bez toho, aby byly poškozeny SLA aplikace. Provoz se přesune automaticky a hladce do režimu aniž by uživatelé museli restartovat svou práci, nebo by došlo k přerušení služby kvůli přesunu provozu na novou WAN IP adresu.

Icon

Lepivé routing

Lepivé routing je schopnost přesměrovat provoz na původní cestu WAN, jakmile je WAN opraven a výpadek zmizí. Exinda SD-WAN poskytuje lepivé i nelepivé routing jako možnosti konfigurace.

Icon

Lepší dostupnost – WAN Brownouts

WAN brownouts jsou běžnější a náročnější, než WAN výpadky. WAN cesta si zachovává konektivitu, ale výkon je snížen ztrátou packetů, zvýšenou latencí nebo bitterem.

Technologie překlenovacích tunelů od Exinda SD-WAN provádí měření in-band a out-of-band v obou směrech cesty. Měří ztrátu packetů, jednosměrné zpoždění stejně jako pokročilejší měření jako je nedávná historie výkonu cesty. Používá taková měření, která zajistí nejlepší rozhodnutí na úrovni každého packetu zvlášť, aby bylo možné řídit provoz aplikace. To odhaluje rizika brouwnoutů a snižuje je převedením provozu na optimálnější cesty v reálném čase.

Icon

Aplikačně zaměřené tunely

Překlenovací tunely od Exinda SD-WAN dokáží monitorovat jednocestná měřenírůzných vlastností dostupných cest, včetně nedávné historie výkonu, stejně jako přímější měření ztráty packetů, latence a hodnoty nejvyššího provozu. Překlenovací tunely mají pokročilé algoritmy, navržené pro různé toky aplikace, aby mohlo docházet k optimalizaci výkonu aplikace na několika WAN cestách.

Icon

Tvarování provozu a dynamické rezervace bandwithu

Exinda SD-WAN kombinuje tvarování provozu pro příchozí/odchozí provoz s dynamickou rezervací bandwithu. Rezervace bandwithu odřízne zaručený bandwith pro různé typy toku provozu, pokud jsou v provozu detekovány. Pokud není přítomen, rezervovaný bandwith se uvolní ke spotřebě jiným typům toku provozu.

Icon

Centrické funkce virtuálních sítí pro aplikace (VNF)

Překlenovací tunely, specifické pro aplikace organizují WAN zdroje tak, aby obcházely síťové problémy bez nutnosti lidského zásahu. Exinda SD-WAN pracuje s různými parametry provozu, aby zachovala WAN konektivitu s použitím virtuálních sítí skrze předkonfigurované tunely.

Icon

WAN Bonding

Exinda SD-WAN váže několik WAN linek najednou – ty mohou být od různých poskytovatelů služby a mít různé technologie (3G, 4G, 5G, DSL, MPLS atd)—do jednoho „potrubí“. To umožňuje více bandwithu, nižší latenci a zvýšenou spolehlivost (redundanci). Takový boxing probíhá automaticky a transparentně pro aplikace v síti, což umožňuje opravdové profesionální SD-WAN řešení jak pro malé, tak pro velké filmy.

Icon