Neporovnatelná kvalita služeb (QoS)

Snadná prioritizace monitoring provozu na síti pro zaručení vysoce rychlého přenosu nejdůležitějších typů provozu. Vyrovnání provozu internetu optimalizuje přístup k internetu distribucí provozu přes několik linek. Kerio Control monitoruje dostupnost linek a automaticky zastavuje nebo opět spouští linky pro zajištění neustálého přístupu k internetu.

Kerio Control QoS vám dá velmi podrobnou kontrolu nad tím, kolik bandwithu může každý typ provozu na síti spotřebovat. Omezte provoz s menší prioritou nastavením maximálního bandwithu nebo zaručte provoz s vysokou prioritou připsáním minima. Kerio Control rovněž používá vyrovnání provozu na internetových linkách pro distribuci internetového provozu na několik linek.

Vyrovnávání zatížení a funkce QoS

  • Vyrovnávání zatížení internetového připojení
  • Směrování založené na zásadách
  • převzetí služeb při selhání automatického připojení
  • Rezervujte šířku pásma pro přenosy s vysokou prioritou
  • Omezte šířku pásma pro provoz s nízkou prioritou
  • Kvóty pro přenos uživatelských dat
  • Pravidla šířky pásma založená na časových intervalech, pravidlech provozu a obsahu, typu provozu, uživatelů, služeb, DSCP atd.

Předchozí funkce  | Další funkce