NOVÝ
Unlimited Secure Email

Proč si vybrat běžný e-mail když
můžete mít bezpečný e-mail

Video nahrávky - Unlimited | Secure Email

Obecný video nahrávky

Doba trvání: 9:44

Unlimited | Secure Email poskytuje komunikační nástroje které MSP potřebuji (e-mail, aktivity v kalendáři, chat, úkoly, poznámky) s vícenásobnými špičkovými programy na ochranu před hrozbami a s vyhovující archivaci. Je snadný pro spravováni a používaní a pohodlný.

Video nahrávky s vysvětlením pro použití

Doba trvání: 16:21

Podívejte se na akce, které musíte podniknout, a provedete konfiguraci nástroje pro spolupráci, ochranu e-mailů před viry a bezpečnou archivaci pro vaši organizaci