Pokud chcete vy a vaši uživatelé vědět, které e-maily byly zablokovány, GFI MailEssentials umí automaticky odesílat přehledové e-maily. Tzv. Spam digest (souhrnný spam) je zpráva, která obsahuje seznam všech spamových e-mailů, které GFI MailEssentials zablokoval. Toto hlášení můžete naplánovat podle potřeby.

Chcete-li povolit Spam Digest, přejděte do sekce Anti-Spam a klikněte na Spam Digest. Spam Digest můžete povolit svému správci nebo pro koncovým uživatelům. Každé skupině můžete zadat den a čas, kdy se má rozesílat spamový přehled.

Alternatively, if you have enabled quarantine, you can send out a Quarantine digest instead. This report is similar to the Spam Digest but it links directly to the Quarantine allowing you to view email previews of blocked emails.

To enable the Quarantine digest go to Quarantine, Quarantine options – Spam Options and click on User Settings. Here you can choose which users to include and also specify a schedule and frequency when the digest is sent out.

Pokud jste karanténu povolili, můžete místo toho odeslat karanténní zprávu. Toto hlášení je podobné hlášení Spam Digest, ale odkazuje přímo na karanténu a umožňuje zobrazit náhledy blokovaných e-mailů.

Chcete-li zapnout přehled karantény, přejděte do části Karanténa, Možnosti karantény - Možnosti spamu a klikněte na položku Uživatelská nastavení. Zde můžete zvolit, kteří uživatelé mají být zahrnuti, a také zadat plán a frekvenci rozesílání.