"Multi-server" je nová a důležitá funkce GFI MailEssentials 2015. Tato funkce umožňuje komunikaci mezi různými servery GFI MailEssentials, takže některé konfigurační údaje mohou být sdíleny napříč servery.

Pro organizace s více e-mailovými branami a servery může být správa zabezpečení elektronické pošty bez jednotné konzole zdlouhavým úkolem. Při nastavení sítě GFI MailEssentials s více servery je tento problém jednou provždy vyřešen a každodenní konfigurační úlohy lze provádět pomocí jediné konzole.

Síť více serverů GFI MailEssentials lze zprovoznit zvolením jednoho ze serverů na hlavní server, zatímco všechny ostatní servery jsou nastaveny tak, aby se k němu připojovaly jako podřízené. Můžete také definovat, co se má mezi servery synchronizovat, nebo zvolit centralizovanou karanténu a hlášení.

Když je vše nastaveno, každý server bude skenovat e-maily, které přes něj proudí, nicméně konfigurace je synchronizována z hlavního serveru. Nemějte obavy, pokud dojde k výpadku hlavního serveru, podřízené servery budou normálně pokračovat ve skenování.

Co se týče hlášení a karanténních dat, všechna tato data se řadí do fronty na podřízeném serveru, dokud nebude hlavní server opět online. Přístup ke karanténě je možný z hlavního serveru, odkud můžete snadno vyhledávat, prohlížet a schvalovat e-maily v karanténě.

Pro případné sestavy přejděte do uzlu pro sestavy na hlavním serveru a odtud můžete generovat sestavy buď pro jeden, nebo pro všechny servery v síti s více servery.