Devět důvodů, proč chránit svou síť pomocí GFI KerioControl

Flexibilní zavedení

KerioControl můžete zavést jako softwarové zařízení na vlastním hardwaru, virtuální zařízení ve stávajícím prostředí VMware nebo hardwarové zařízení na klíč. Software KerioControl a zabezpečený operační systém jsou zabaleny do jediného obrazu ISO bez hardwaru. Tato flexibilita vám umožní specifikovat vlastní hardware a zároveň se vyhnout konfliktním aplikacím a zranitelným systémovým službám. Všechna hardwarová zařízení obsahují Kerio Antivirus a KerioControl Web Filter.

Funkce brány firewall nové generace

KerioControl je komplexní řešení UTM (Unified Threat Management), které poskytuje komplexní ochranu sítě a dat firewallem nové generace. KerioControl zahrnuje firewall a směrovač nové generace, systém detekce a prevence narušení (IPS), antivirovou bránu, VPN a filtrování webového obsahu a aplikací.

Jednoduchá a bezpečná VPN

Bezpečné a snadné propojení centrály se vzdálenými uživateli a pobočkami. KerioControl má vlastní tunelování VPN s velmi jednoduchým nastavením. Vyžaduje minimální konfiguraci a poskytuje vysoce výkonné síťové připojení. Pro připojení z mobilních zařízení nebo firewallů třetích stran můžete použít také standardní IPsec/L2TP.

Hlášení o využití sítě, které zvyšuje produktivitu

KerioControl Statistics umožňuje sledovat aktivity jednotlivých uživatelů na internetu a v aplikacích - ať už jde o seznam všech navštívených webů, nebo dokonce o konkrétní vyhledávané výrazy, které zadávají do vyhledávačů. Tyto detailní informace vám pomohou zpřesnit pravidla pro řízení provozu, sledovat výkonnost zaměstnanců a mnoho dalšího. Přehledy se mohou automaticky spouštět podle plánu a posílat vám je e-mailem, takže není nutné vytahovat hlášení každý týden.

Bezkonkurenční kvalita služeb (QoS)

KerioControl QoS umožňuje jemnou kontrolu nad tím, jakou šířku pásma mohou jednotlivé typy síťového provozu spotřebovat. Snadno určujte priority a monitorujte síťový provoz, aby byl zaručeni vysokorychlostní přenos pro nejdůležitější typy provozu. Omezte provoz s nižší prioritou nastavením maximální šířky pásma nebo provoz s vysokou prioritou přidělením minimální šířky. KerioControl také využívá vyrovnávání zátěže Internet Link k rozdělení internetového provozu mezi více linek.

Snadná administrativa – kdykoli, kdekoli

Mějte kontrolu nad zavedením Kerio odkudkoli pomocí MyKerio - přizpůsobitelné webové konzole na počítači nebo tabletu. Spravujte více nasazení KerioControl prostřednictvím bezplatného centralizovaného webového rozhraní, které poskytuje konsolidované informace o systému, automatické zálohování konfigurace, sledování stavu, oznámení systému a kompletní vzdálenou konfiguraci.

Nejlepší filtrování webu, obsahu a aplikací v oboru

The KerioControl Web Filter lets you allow, deny or limit the applications, websites and internet services that users can access. It continually updates its list of thousands of applications and more than six billion web pages – placing them into more than 140 categories. Keep bandwidth-hogging traffic off your network and stop users from visiting sites that may contain viruses and spyware. The filter is included in the KerioControl hardware appliance and as an add-on when KerioControl is deployed as a software or virtual appliance.

Webové filtování od KerioControl umožňuje povolit, zakázat nebo omezit aplikace, webové stránky a internetové služby, ke kterým mají uživatelé přístup. Průběžně aktualizuje svůj seznam tisíců aplikací a více než šesti miliard webových stránek - zařazuje je do více než 140 kategorií. Zabraňte provozu, který zahlcuje šířku pásma, ve vaší síti a zabraňte uživatelům navštěvovat stránky, které mohou obsahovat viry a spyware. Filtr je součástí hardwarového zařízení KerioControl a jako doplněk při nasazení KerioControl jako softwarového nebo virtuálního zařízení.

Pokročilý systém prevence narušení (IPS)

KerioControl IPS přidává transparentní vrstvu ochrany sítě, která je navržena tak, aby přesně identifikovala a blokovala útoky a zároveň zachovávala optimální úroveň výkonu sítě. Chrání servery za bránou firewall před neoprávněnými připojeními a brání uživatelům ve stahování škodlivého obsahu nebo malwaru. Systém IPS je vybaven analýzou chování založenou na technologii Snort a pravidelně aktualizovanou databází pravidel a IP adres zařazených na seznamy blokování ze systému Emerging Threats.

Vysoká dostupnost

Při vysoké dostupnosti se v případě havárie nebo selhání zapojí do akce druhý počítač KerioControl. Nejste vystaveni žádné zranitelnosti a vaši uživatelé nezaznamenají žádný výpadek služby. Bez vysoké dostupnosti vede selhání primárního zařízení často k tomu, že správci sítě musí k obnovení připojení nasadit jednoduchý směrovač - což může vést ke ztrátě produktivity a vystavení zranitelnosti.